Logo TEKSToTAAL® / Home
Home  |  Info  |  Diensten  |  Zekerheid  |  Contact  |  Deutsch  |  English

 

Zekerheid en Veiligheid

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze vindt u hier.

Erecode

Wij zijn gebonden aan de door de overheid vastgestelde Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv [Wet beëdigde tolken en vertalers]. Deze vindt u hier.

VAR

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), afgegeven door de belastingdienst, vrijwaart onze opdrachtgevers tegen eventuele loonbelastingaanslagen. De actuele VAR kunt u hier inzien. Op verzoek zenden wij u gaarne een kopie van het bijbehorende legitimatiebewijs toe.

Geheimhouding en de beveiliging van uw documenten

Wij hechten zeer grote waarde aan het vertrouwelijke karakter van de ons ter vertaling of revisie aangeboden documenten en hebben dan ook passende maatregelen genomen en procedures ingesteld:

 

 1. Allen die binnen en buiten ons kantoor aan uw teksten werken zijn verplicht tot inachtneming van strikte geheimhouding; zie hiervoor artikel 2.4 en 2.5 van onze Algemene Leveringsvoorwaarden.
 2.  

 3. Voor vertrouwelijke documenten bevelen wij u een krachtige versleuteling aan. E-mailverkeer met onbeveiligde attachments is immers vergelijkbaar met het versturen van een aanzichtkaart zonder envelop. Kijkt u eens rond op www.password-crackers.com of www.lostpassword.com.

   

  In MS Office zelf kunnen bestanden van een wachtwoord worden voorzien. De veiligheid ervan is afhankelijk van de gebruikte versie:
  • MS Word/Excel 2007/2010/2013: redelijk veilig
  • MS Word/Excel 2003: matig veilig
  • MS Word/Excel 97/2000: in seconden te kraken

   

  Andere veilige versleutelmethodes:
  • WinRAR vanaf v3.0 met 256 bits AES-versleuteling - zeer veilig mits het archief maar één bestand bevat
  • WinZIP vanaf v8.0 met 256 bits AES-versleuteling - zeer veilig
  • dsCrypt vanaf v1.10 met 256 bits AES-versleuteling - zeer veilig, freeware, vereist geen installatie en is zeer gemakkelijk te bedienen

   

  Algemeen: wachtwoorden voor welk doel dan ook horen minimaal 10-12 tekens lang te zijn, bij voorkeur nog langer. Gebruik geen namen of bestaande woorden. Bij alle bovengenoemde programma's moet het wachtwoord via een zo veilig mogelijk ander kanaal (gewone post, fax, etc.) worden uitgewisseld.
 4.  

 5. Na de financiële afwikkeling van een vertaalopdracht gaan alle eventueel voorhanden papieren documenten door de papiervernietiger.